B Level

اگر شما موفق به گذراندن آزمون سطح A شدید میتوانید در آزمون سطح B شرکت نمایید و با کسب نمره قبولی (85) وارد سطح بعد شوید و در غیر اینصورت سطح شما برابر است با A.