شرایط و مقررات

آریانا ضمن سپاس از خداوند متعال، افتخار دارد با ارائه خدمات آموزشی نوین قدم در عرصه پیشرفت و نو آوری گذاشته و ضمن آرزوی موفقیت در این موسسه توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید.لازم به ذکر است رعایت این نکات میتواند زمینه فعالیت و یادگیری بهتر برای زبان آموزان از یک طرف و همچنین خدمت رسانی روزافزون مرکز تخصصی زبان آریانا را از طرف دیگر مهیا سازد.

شرایط ثبت نام

1) آزمون تعیین سطح برای تمامی دوره ها، قبل از ثبت نام الزامی است.
2) در زمان ثبت نام ارائه کپی کارت ملی/ شناسنامه جهت درج در پرونده زبان آموزی الزامی می باشد.
3) ارائه پرینت کارنامه ترم قبل موسسه آریانا برای ثبت نام در ترم جدید الزامی است.
4) بدون پرداخت شهریه امکان حضور در کلاس مقدور نمی باشد.
5) شهریه یک ترم آموزشی در ابتدای ترم دریافت می شود.
6) شهریه ها باید به حساب موسسه واریز شده و فیش واریزی به واحد ثبت نام تحویل گردد. لازم به ذکر است که امکان پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در موسسه نیز وجود دارد.
7) زبان آموز موظف است قبوض ثبت نام را تا پایان ترم نگهداری نماید.
8) شرط ارتقاء به سطح بالاتر کسب حداقل نمره 75 از 100 می باشد.
9) تشکیل کلاس منوط به حد نصاب رسیدن آن، 8 نفر و ظرفیت کلاسها 15 نفر است.
10) زبان آموز موظف است جهت ثبت نام در ترم آینده در تاریخ مشخص شده از طرف مؤسسه برای ثبت نام اقدام نماید. در صورت مراجعه پس از اتمام تاریخ ثبت نام و تکمیل ظرفیت کلاس در زمان درخواست شده، مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال تکمیل ظرفیت کلاسها در زمان های درخواستی نخواهد داشت.
11) بعد از ثبت نام قطعی، تغییر روز و ساعت کلاس امکان پذیر نمی باشد.
12) کلاس ها در محل مؤسسه تشکیل می گرددکه هنگام تشکیل کلاس توسط مسئول ثبت نام مربوطه به شما اطلاع رسانی می شود.
13) زبان آموز می تواند در صورت عدم کسب نمره جهت ارتقاء به سطح بعدی با پرداخت 50 درصد هزینه دوره سطح قبل، آن سطح را مجدداً بگذراند.

شرایط انضباطی

1) به همراه داشتن کارت زبان آموزی الزامی است.
2) هر یک جلسه غیبت جزء ساعات ترم مربوطه محاسبه و محسوب می گردد.
3) تعداد جلسات مجاز برای غیبت تمام روزها 3 جلسه، پنجشنبه و جمعه ها فقط 1جلسه می باشد.
*  (در صورت ازدیاد جلسات غیبت، موسسه حق جلوگیری از شرکت در جلسه آزمون پایان ترم را خواهد داشت)
4)هر 4 تاخیر به منزله یک جلسه غیبت می باشد.
5) زبان آموز موظف است حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در مؤسسه حضور داشته باشد و بعد از اتمام کلاس سریعاٌ مؤسسه را ترک نماید.
6) به هیچ وجه جلوی درب ورودی مؤسسه تجمع نگردد.
7) طبق دستور اکید مراجع انتظامی، این مؤسسه موظف است از ارائه خدمات آموزشی و اداری به آن دسته از زبان آموزانی که دارای پوشش مغایر با شئونات اسلامی می باشند، خودداری کرده و همچنین از ورود چنین افرادی به مؤسسه جلوگیری نماید.هزینه دوره زبان آموز اخراجی غیر قابل برگشت می باشد.
8) زبان آموز مجاز به اخذ حداکثر یک ترم متوالی مرخصی تحصیلی (به شرط قبولی در ترم قبل) می باشد. در غیر اینصورت ملزم به شرکت در آزمون تعیین سطح می باشد.
9) زبان آموز موظف است در روز و ساعت مشخص شده برای آزمون پایان ترم حضور داشته باشد. زبان آموز به دلایلی که برای آموزش مورد تایید باشد می تواند با هماهنگی واحد آموزش برای امتحان تأخیری با پرداخت هزینه آزمون مجدد اقدام نماید در غیر اینصورت عدم حضور در آزمون به منزله ی صفر تلقی میگردد.
10) اطلاع رسانی مؤسسه به هر عنوان با زبان آموزان تنها از طریق بورد اطلاع رسانی صورت می پذیرد.خواهشمند است در این خصوص دقت لازم را بعمل آورید.
11) استفاده از هرگونه مواد خوراکی اعم از (بستنی،نوشیدنی،شیرینی و …) در محیط کلاس در زمان تدریس ممنوع می باشد.
12) داشتن همراه بعنوان میهمان و یا حضور فرد دیگری به جای ایشان در کلاس امکان پذیر نمی باشد.
13) تلفن همراه خود را در حین حضور در کلاس خاموش نمائید. ضبط  صدای اساتید در کلاس به هر نحو ممنوع می باشد.
14) استعمال دخانیات در فضای آموزشی مؤسسه ممنوع است.
15) زبان آموز موظف است در طول دوره ضمن رعایت نظم حضور در کلاس در برخورد با مدرسین و مشاورین آموزش ادب و اخترام را حفظ نماید در غیر اینصورت از حضور زبان آموز در دوره جلوگیری بعمل خواهد آمد.
16) در پایان دوره مکالمه مهارتی هر زبان، زبان آموز موظف به شرکت در آزمون جامع جهت دریافت گواهینامه پایان دوره میباشد، در غیر اینصورت ارائه مدرک پایان دوره مقدور نمیباشد.
17) درصورت نیاز زبان آموز به کلاس خصوصی باید با واحد آموزش هماهنگ نماید و از ارتباط مستقیم با مدرس خودداری نماید در غیر اینصورت هنگام بروز مشکل، مؤسسه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.
18) مؤسسه در خصوص هرگونه ارتباط خارج از ضوابط درسی زبان آموز با مدرسان و هرگونه روابط شخصی خارج از مؤسسه با سایر زبان آموزان مسئولیتی ندارد و عواقب آن به عهده شخص زبان آموز میباشد.

شرایط استرداد

1) هزینه دوره بعد از ثبت نام فقط با شرایط ذیل قابل استرداد می باشد.
1-1  در صورت انصراف زبان آموز حداکثر 48 ساعت قبل از شروع کلاس، با کسر 30 درصد از کل هزینه دوره، مابقی هزینه دوره ثبت نام مسترد می گردد.
1-2 کمتر از 24 ساعت یعنی یک روز قبل از شروع کلاس با کسر 50 درصد از کل هزینه دوره استرداد می گردد.

1-3 در صورتی که انصراف پس از جلسه سوم کلاس و یا انصراف پس از حضور در کلاس باشد (حتی حضور برای یک جلسه) هیچ گونه وجهی تحت هیچ شرایطی به زبان آموز مسترد نمی گردد و در شرایطی از قبیل ماموریت کاری، مسافرت و …، آریانا هیچ گونه تعهدی در مورد عودت وجه و یا جابجایی کلاس نخواهد داشت.

2) به علت مجزا بودن مبلغ قبض ثبت نام و تعیین سطح، مبلغ تعیین سطح به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
3)  زمان استرداد هزینه دوره با توجه به قانون استرداد یک هفته بعد از اعلام زبان آموز و تایید مدیریت میباشد.*(جهت استرداد وجه داشتن قبض ثبت نام، کارت زبان آموزی و کتاب استفاده نشده الزامی است)