دوره ها

دوره های آموزشی کودکان

دوره های آموزشی کودکان به دو بخش تقسیم شده است:

بخش اول خردسالان 4-6 سال که شامل 6 ترم می باشد که به صورت  گروهی برنامه ریزی شده است. مجموعه کتابهای Playtime به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شده است. این کتابها در سه دوره (Playtime Starter, Playtime A, Playtime B)  مطابق با سیستم لهجه بریتانیایی به همراه کتاب کار، کتابهای داستان با نامهای Big Story Book ، پوستر، فلش کارت، فایل های صوتی تصویری ئ برچسب ها ارائه شده است.

این مجموعه کتابها بیشتر بر روی مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموزان تاکید دارد و محیط یادگیری چذابی را برای فرزندان خردسالمان فراهم می کند.

بخش دوم کودکان 6-8 سال که شامل 9 ترم می باشد و به صورت گروهی برنامه ریزی شده است. مجموعه کتابهای First Friends به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شده است. این کتابها در سه دوره (First Friends1, First Friends2, First Friends3) به همراه کتاب کار، فایل صوتی (CD)، فلش کارت ارائه شده است.

 

کتابهای EXTRA نیز در کنار این مجموعه کتابها که شامل مطالب و تمرین های اضافی مرتبط می باشد توسط موسسه آریانا گردآوری و تنظیم شده است به عنوان Supplementary با زبان آموزان کار می شود و به یادگیری زبان آموزان در سطحی فراتر از سطح فعلی انها کمک می کند.

دوره های آموزشی نوجوانان

دوره های آموزشی نوجوانان به دو بخش تقسیم می شود:

بخش اول کودکان و نوجوانان 8-14 سال که شامل 27 ترم می باشد. کتاب های Family and Friends که در قالب 7 کتاب (Family&Friends Starter, Family&Friends1, Family&Friends2, Family&Friends3, Family&Friends4, Family&Friends5, Family&Friends6) به همراه کتاب کار،فایل های صوتی، کتاب های داستان شامل 4 داستان برای هر کتاب درسی و فلش کارت های مربوط به هر کتاب ارائه می گردد.

از ویژگی های این مجموعه تمرکز بر روی مکالمات واقعی و روزمره و همچنین نگارش متون می باشد.

کتابهای EXTRA نیز در کنار این مجموعه کتابها که شامل مطالب و تمرین های اضافی مرتبط می باشد توسط موسسه آریانا گردآوری و تنظیم شده است به عنوان Supplementary با زبان آموزان کار می شود و به یادگیری زبان آموزان در سطحی فراتر از سطح فعلی انها کمک می کند.

بخش دوم گروه نوجوانان 15-18 سال می باشد. مجموعه کتابهای Solutions شامل 5 کتاب برای سطوح مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه، بالاتر از متوسطه و پیشرفته به همراه کتاب کار و همچنین فایل های صوتی برای این گروه در نظر گرفته شده است.

از ویژگیهای بارز این کتابها تمرکز بر روی مهارت های چهارگانه اصلی به همراه دستور زبان می باشد که هر بخش از درسنامه که شامل 6 بخش می باشد به یکی از آنها می پردازد.

دوره های آموزشی بزرگسالان

گروه بزرگسالان که 17 سال به بالا بوده و شامل 27 ترم می باشد. مجموعه کتابهای American English File که یک دوره 5 سطحی مبتدی تا پیشرفته می باشد شامل یک سطح Starter و 5 سطح اصلی به همراه کتاب کار و فایل های صوتی و تصویری و همچنین آزمونهای آنلاین ارائه می گردد. تمرکز اصلی این مجموعه کتابها بر روی تقویت مهارت گفتاری و مکالمه، مهارت شنیداری،تلفظ و گرامر می باشد.