دوره های آموزشی پیشرفته

دوره های آموزشی پیشرفته

این دوره از سه بخش تشکیل شده است. در دوره اول که دوره Pre-Ad نامیده میشود کتابهای Viewpoints آموزش داده می شود، سپس دوره FCE که یک دوره آمادگی آزمون می باشد را میگذرانند. دوره بعدی دوره CAE که معادل سطح C1 از CEFR آموزش زبان اتحادیه اروپا میباشد، برای شرکت در آزمون سطح Advanced دانشگاه کمبریج طراحی شده است.

کتابهای Viewpoint دوره ای در دو سطح با لهجه آمریکایی می باشد که برای بزرگسالان و نوجوانان در سطح پیشرفته تر طراحی گردیده است. این دوره در 8 ترم برگزار میگردد. تمرکز اصلی این کتابها بر روی تقویت و تسلط بر مهارت Speaking به صورت حرفه ای می باشد. همچنین موضوعات مکالمات، فایلهای صوتی و متون این کتاب ها موضوعات روز استو در نتیجه زبان آموزان Authentic Learning یا یادگیری طبیعی و متناسب با دنیای واقعی را تجربه می کنند.

 

کتاب Ready for First که در 7 ترم برگزار میگردد با هدف آموزش زبان آموزان برای آزمون FCE کمبریج می باشد.

 

کتاب Ready for CAE که در7 ترم برگزار می گردد، زبان آموزان را برای آزمون CAE یا به عبارت دیگر یا به عبارت دیگر Certificate in Advanced English که برای سنجش سطح اطلاعات انگلیسی اشخاص غیر انگلیسی زبان طراحی شده است، آماده میسازد. بیش از 9000 موسسات آموزشی، مشاغل و ادارات دولتی در سراسر جهان مدرک CAE را به عنوان اثبات موفقیت بالا در یادگیری زبان انگلیسی می پذیرند.

آماده سازی برای این آزمون به زبان آموزان کمک میکند تا مهارت هایی را برای استفاده بیشتر از تحصیل، کار و زندگی در کشورهای انگلیسی زبان ایجاد کنند.

[ARForms_popup id=”103″ shortcode_type=”popup” type=”button” desc=”ثبت نام ” bgcolor=”#dd0000″ on_inactivity=”” modaleffect=”fade_in”]