کارگاه آموزشی

کارگاههای آموزشی موسسه آموزش زبان آریانا

 

 

یکی از سودمندترین روشهای ارتقاء سطح دانش و تجربه، شرکت در کارگاههای آموزشی می باشد. این کارگاهها به دو صورت مجزا برای مدرسین و زبان آموزان تشکیل می گردد. دانشجویانی که قصد مهاجرت یا شرکت در آزمونهای بین المللی را دارند می توانند در کارگاههای تخصصی یک روزه ویا تک مهارتی شرکت کرده و دانش و توانایی خود را در این زمینه افزایش دهند.
همچنین مدرسین با تجربه یا کم تجربه نیز می توانند در کارگاههای ویژه آموزشی که هر کدام به بخشی از آموزش می پردازد شرکت کرده و از محتویات این دوره که معمولا به روشهای مدرن و به روز دنیا می پردازد آگاهی یافته و خود را همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی به روز رسانی کنند.

[ARForms_popup id=”103″ shortcode_type=”popup” type=”button” desc=”ثبت نام ” bgcolor=”#dd0000″ on_inactivity=”” modaleffect=”fade_in”]